آمفی تئاتر

از جمله فضاهای مجلل باغ زندگی می توان به سالن آمفی تیاتر مجموعه اشاره کرد.

این فضا با ظرفیت بیش از 50 نفر؛ دارای امکاناتی از قبیل: سیستم سرمایش و گرمایش ، سیستم صوتی، رقص نور، میز، صندلی، تریبون و پذیرایی عصرانه می باشد.

سالن آمفی تئاتر باغ زندگی در تمامی روزهای سال آماده برگزاری جشن ها، سخنرانی ها و سمینارهای عموم همشهریان گرامی است.