تماس با مدیریت:09135547633_09385443232

تماس با باشگاه مشتریان بارشیک: 42234161-034

 

آدرس : سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، بخش مسکونی، انتهای پردیس 5، مجموعه بارشیک